นโยบายในการรับประกัน

ดิจิตัลเปียโน

รับประกัน 3 ปี

อะคูสติกเปียโน

รับประกัน 5 ปี